Gruppo Manopola Forno Smeg Oro Diametro 6 Mm
Gruppo Manopola Forno Smeg Oro Diametro 6 Mm €8,90
694971484 - GRUPPO MANOPOLA FORNO SMEG ORO DIAMETRO: 6 MM